Pieter Kuiper Dakafdekking

Bij het verwijderen van asbest komt veel kijken. Het verwijderen van asbest dient volgens wet- en regelgeving uitgevoerd te worden. Voordat asbest verwijderd mag worden moet er een asbest inventarisatie onderzoek uitgevoerd worden. Dit houd in dat er aangeven wordt of er asbest in uw woning of gebouw zit.
Als er sprake is van asbest, dan moet u weten om welk soort asbest het gaat en waar dit zich bevindt. Als dit beide bekend is gaan wij een asbest inventarisatie rapport aanvragen voor u.
In dit rapport staat wat er verwijdert moet worden en hoe dat moet gebeuren. Na aanvraag van een asbest inventarisatie, kunnen wij een aanvraag van een sloopmelding/sloopvergunning bij uw gemeente aanvragen.

Asbestsanering vereist een zorgvuldige werkwijze. Een klein foutje kan immers grote gevolgen hebben.

WAAROM KIEZEN VOOR PIETER KUIPER SLOOP EN DEMONTAGE?

VERLOOP

Hier staat op een rijtje hoe een asbestverwijderingstraject verloopt:

  • Uitvoeren asbest inventarisatie

  • Aanvragen sloopmelding / sloopvergunning

  • Meldingen aan bevoegd gezag

  • Opstellen saneringsplan

  • Uitvoeren van asbestsanering

  • Vrijgave meting en/of visuele inspectie door afhankelijk gecertificeerd laboratorium

  • Oplevering

  • Versturen van kopie stortbonnen aan betreffende gemeente